Vladislav Mirvald

Narodil se 3.7. 1921 v Záluží u Mostu, zemřel v roce 2003.

V letech 1941 – 1945 studoval na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství u profesorů Boudy, Lidického a Salcmana, obor výtvarná výchova, deskriptivní geometrie a modelování. Později studuje Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1954 – 1981 učí na lounském gymnáziu a Pedagogickém institutu v Ústí nad Labem. Malíř, kreslíř a experimentátor, člen významné skupiny Křižovatka. Vladislav Mirvald je jednou z klíčových osobností  českého konstruktivního umění, byl osobitým malířem a vynálezcem nových výtvarných postupů a  příslušníkem stále více ceněné generace 60. let

Výběr výstav Některé práceZpět