Stanislav Kolíbal

narodil se 11. prosince 1925 v Orlové

V roce 1944 byl nasazen na nucené práce do ostravských dolů v letech 1945 až 1950 studuje grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v letech 1951 až 1954 scénografii na Akademii výtvarných umění v Praze. 1988 až 1989 jednoroční pobyt DAAD v Západním Berlíně. 1990 jmenován profesorem na Akademii výtvarných umění V Praze. Roku 1992 pobývá v Caldérově ateliéru ve francouzském Saché. 1994 rok pracuje na instalaci zásadní výstavy 90. let Europa-Europa v Bonnu. 1999 začíná instalovat sbírky národní galerie v Praze. Sochař, kreslíř, ilustrátor a grafik, člen skupiny Křižovatka Stanislav Kolíbal, vystavoval a je zastoupen v prestižních světových muzeích. Je to jedno z nejdůležitějších jmen české geometrie a celé generace 60. let. 

Výběr výstav Některé práce  Zpět