Jana Kasalová se narodila v roce 1974 v Turnově. V letech 1988 až 1992 studovala Střední umělecko-průmyslovou školu textilní v Brně. Od roku 1992 pokračovala ve studiích v ateliéru malby na Fakultě výtvarných umění v Brně, nejprve u profesora Miloslava Štolfy a od roku 1996 u profesora Jiřího Načeradského, u kterého také svá studia ukončila v roce 1999. V roce 1997 odjela na University of Southampton, Winchester School of Art do Velké Británie (prof. Vanessa Jackson) a následující rok do Španělska, kde dokončila svoji diplomovou práci. Po dokončení studií u profesora Načeradského v roce 1999 odjela na studijní stáž do New Yorku. V roce 2000 získala státní španělské stipendium a stipendium Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a začala postgraduální studium výtvarných umění na Universidad Castilla-La Mancha v Cuence a studium arteterapie na Universidad Complutense v Madridu. V letech 2003 až 2004 žila a tvořila v Londýně a Paříži. Od roku 2005 pracuje ve svém karlínském ateliéru v Praze. Samostatně vystavovala, kromě České republiky, ve Španělsku, Polsku, Rakousku a Velké Británii a je zastoupena v několika veřejných i soukromých sbírkách v Evropě a  v USA, především však ve Španělsku.

Výběr výstav Některé práceZpět