Jana Kasalová, z cyklu Terra Mirabilis, 70x100 cm, kresba tužkou a kombinované techniky na papíře, 2020-22
Prodej Menu jaroslavkrbusek@gmail.com

Jana Kasalová ve své video projekci na festivalu Vienna meets Prague na Vídni v roce 2021

99: Běla Kolářová / Jana Kasalová
Untitled gallery
Zborovská 64, Praha 5 – Malá Strana


Untitled Gallery Vás srdečně zve na zahájení výstavy, která se koná u příležitosti nedožitých 99 let Běly Kolářové. Výstava je koncipovaná jako dialog dvou umělkyň různých generací, jež mají mnoho společného. Běla Kolářová i Jana Kasalová objevily estetické hodnoty v drobných věcech každodenního života. Jejich zdánlivě klidná díla jsou plná překvapivé energie.
Běla Kolářová (1923–2010), zakládající členka umělecké skupiny Křižovatka a žena předního českého výtvarníka Jiřího Koláře se dnes těší uznání doma i ve světě zejména díky svým experimentům s fotografií a jemným asamblážím předmětů každodenní potřeby. Inspiraci nacházela v lehce přehlédnutelných maličkostech. Svou tvorbu zakládala na pečlivém pozorování zdánlivě obyčejných předmětů a následném odklonění od jejich původních významů. Během svého života v Praze a v Paříži, vytvořila, experimentální dílo, které se točí kolem jazyka a formy, struktury objektu a geometrie. Její komplexní tvorba - fotografie, koláže, instalace, kresby - ovlivněné dadaistickou ironií a konstruktivismem.
Jana Kasalová (1974) má mimořádnou schopnost vizualizovat ve struktuře obrazu mimovolná poselství obsažená v různých projevech konceptuálního myšlení. Ve svém díle soustavně otevírá nové výrazové možnosti. Daří se ji evokovat velmi zvláštní časoprostorový kontakt, díky němuž do jejích děl pronikají lidské, rostlinné i zvířecí prvky. Výsledný obraz je tvořen sítí nečekaných spojení. Ale především je zde patrná nevyčerpatelná snaha se vyjadřovat různými znaky lidské přítomnosti. Její díla jsou prodchnuta esencí lidské citlivosti, schopností rekonstruovat myšlenku vzájemné symbiózy mezi magickou imaginací a hmotným světem //
Kurátorka//Curator: Miroslava Hájek
Výstava je přístupná po domluvě od 1. dubna do 6. května 2022 // The exhibition is open by appointment from 1 April until 6 May, 2022;
tel. +420 605253386 or e-mail info@untitled-art.eu
 

Zapomenuté město, 42x54x5 cm, kombinované techniky na papíře, rokajlové korálky, sklo, dřevěná kazeta, 2020, foto Martin Polák

z cyklu Terra Mirabilis, 70x100 cm, kresba tužkou a kombinované techniky na papíře, 2020-22,  foto Martin Polák

z cyklu Terra Mirabilis, 70x100 cm, kresba tužkou a kombinované techniky na papíře, 2020-22,  foto Martin Polák

z cyklu Města - 7 094 podob Paříže, kombinované techniky na plátně, 145x210 cm, 2014

pohled do výstavy 99 - Běla Kolářová, Jana Kasalová v Galerii Untiteled v Praze v roce 2022, foto Jan  Zátorský

pohled do výstavy 99 - Běla Kolářová, Jana Kasalová v Galerii Untiteled v Praze v roce 2022

Zpět