Daisy Mrázková, Signály, kresba tuší na papíře, 90,5 x 66 cm, 1992
Prodej Menu jaroslavkrbusek@gmail.com


Daisy Mrázková a Jiří Mrázek v Galerii Opatov v roce 1986, foto: Hana Hampolvá

Daisy Mrázková se narodila 5. května roku 1923 v Praze. Byla malířkou, kreslířkou, ilustrátorkou a autorkou dětských knížek. V letech 1943 až 1944 studovala na Uměleckoprůmyslové škole u profesora Antonína Strnadela. Od roku 1958 až do svého odchodu v prosinci 2016, poměrně často vystavovala v Praze a jiných místech tehdejšího Československa. Byla nejen skvělou ženou a manželkou významného malíře Jiřího Mrázka, ale i členkou Umělecké besedy a účastnicí nezávislého uměleckého provozu za totality. Její obrazy a obzvláště kresby zdobí sbírky významných státních a soukromých galerií.


zadní strana kresby
Zpět