Jana Kasalová, z cyklu Milky Way, kresba mateřským mlékem a fosforem na papíře,
70 x 100 cm, 2018
Prodej Menu krbusek@upcmail.cz

Jana Kasalová se narodila 19. května 1974 v Turnově. V letech 1988 až 1992 studovala Střední umělecko-průmyslovou školu textilní v Brně. Dále pokračovala ve studiích v ateliéru malby na Fakultě výtvarných umění v Brně, nejprve u profesora Miloslava Štolfy a od roku 1996 u profesora Jiřího Načeradského, u kterého také svá studia ukončila v roce 1999. V roce 1997 následovala stáž na University of Southampton, Winchester School of Art ve Velké Británii (prof. Vanessa Jackson) a další rok Španělsko, kde dokončila svoji diplomovou práci. Po dokončení studií u profesora Načeradského v roce 1999 absolvovala studijní stáž v New Yorku a získala státní španělské stipendium a stipendium Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 na postgraduální studium výtvarných umění a arteterapie na Universidad Castilla-La Mancha v Cuence a Universidad Complutense v Madridu. V letech 2003 až 2005 žila a tvořila v Londýně a Paříži. Od roku 2005 pracuje ve svém karlínském ateliéru v Praze. Samostatně vystavovala, kromě České republiky, ve Španělsku, Polsku, Rakousku a Velké Británii a je zastoupena v několika veřejných i soukromých sbírkách v Evropě a v USA, především však ve Španělsku.

Zpět