Lubomír Typlt, Med v medu, akryl a pryskyřice na plátně,130x160cm, 2009
Prodej Menu krbusek@chello.cz

Lubomír Typlt se narodil 6. 6. 1975 v Jilemnici. V letech 1989 až 1993 studoval Výtvarnou školu Václava Hollara v Praze. V letech 1993 až 1996 následovala Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (prof. Jiří Šalamoun) a od roku 1997 až do 2001 Fakulta výtvarných umění v Brně (prof. Jiří Načeradský). Po té odešel do Německa a pokračoval ve studiích na Kunstakademii v Düsseldorfu u profesora Markuse Lüpertze (1998-1999), profesora Gerharda Merze (2000-2002) a v letech 2002 až 2003 u profesora A.N. Pencka. Svoje studia ukončil na Kunstakademii v Düsseldorfu v únoru 2005 státní mistrovskou zkouškou. Při prvním pohledu na obrazy nebo kvaše Lubomíra Typlta si uvědomíme, že zkušenost tvůrce je zcela odlišná od většiny jiných českých malířů. Exprese a dynamika, v jinak tradičně rozvržených obrazech, odkazuje na Typltova dlouhodobá studia v jednom z důležitých center evropského umění, německém Düsseldorfu. Malířské gesto, využití všech možností barvy, forma, existenciální prožitek tématu, to vše mu dovoluje spojit českou citlivost a imaginaci s detailní znalostí a směry soudobé evropské malby, osvojené u profesorů nanejvýš zvučných jmen. Lubomír Typlt dnes střídá české prostředí maloměsta s tvorbou a existencí v současném pupku evropského umění, jímž Berlín bezesporu je. V depozitáři galerie najdete, kromě obrazů, také výběr mimořádně zajímavých a finančně stále ještě velmi dostupných kvašů.detail podobného díla

Zpět