V Praze 2. března 2008 zemřel pan Jiří Mrázek. Byl to nejen vzácný muž s velkou osobní noblesou, skvělý umělec s mimořádným přehledem a vzděláním, ale také byl spolu se svou ženou Daisy Mrázkovou, zakládajícím členem UB 12. Skupina se jmény jako Václav Boštík, Stanislav Kolíbal, Adriena Šimotová, Věra Janoušková, Vladimír Janoušek a několik dalších, byla důležitým seskupením v dějinách české vizuální kultury dvacátého století. Mrázkovy kresby a obrazy, zpočátku ovlivněné surrealismem, se velmi brzy proměnily v kreace blízké lyrické abstrakci, částečně ovlivněné plošnou textilní tvorbou a geometrií. S Jiřím Mrázkem se přišla rodina a přátelé rozloučit 12. března při zádušní mši svaté v chrámu Panny Marie Sněžné v Praze, kterou celebroval malířův vnuk. S tímto skromně působícím mužem odešel další neobyčejně významný umělec generace šedesátých let. Jeho dílo však stále čeká na sumarizaci a zhodnocení.

Zpět