Dva šestimetroví pavouci, jeden umístěný v tuilerijských zahradách a druhý přímo v aule Bouburgu, lákají návštěvníky na mimořádnou událost jarní Paříže. V Centre George Pompidou je od 5. března vystaven kurátorsky mimořádně dobře vybraný konvolut děl devadesátisedmileté  francouzské Američanky Louise Bourgeois (výstava potrvá do 2.6. 2008). Výběr,  stále ještě obdivuhodně intenzivně tvořící sochařky, zahrnuje práce z let 1940 až 2007. Témata svých  objektů a kreseb čerpá Bourgeois z nejhlubších vrstev svého podvědomí a paměti. Byla a je ovlivněna starými psychickými osobními traumaty, minulostí poznamenanou citovou a sexuální frustrací, ale i poznáním hluboké lásky a erotických vzedmutí v pozdním věku. V jejím díle je patrné, že umění a tvorba je pro ní osobní terapií, listováním v paměti, vyrovnáním se z dramatem lásky, mateřství  a emocí, stejně jako s hlubokou nenávistí.  To je pro Bourgeois mnohem důležitější než vymezování se k novým uměleckým klišé, k hledání aktuálně vizuálních forem a nových estetických jazyků. Existenciální prožitek, často bezprostřední zkušenost osobních bolestí a vyrovnávání se  složitou minulostí, v mnoha ohledech spojuje Louise Bourgeois s naší Adrienou Šimotovou.

Retrospektivní putování dlouhým životem této obdivuhodné ženy byl největším zážitkem časného jara v Paříži.  Pro ty, kteří to do začátku června nestihnou si během letošního roku ještě mohou pospíšit do newyorského Solomon Guggenheim Museum nebo do muzeí v Los Angeles a Washingtonu, kam výstava dále poputuje …  

www.centrepompidou.fr

Zavržení, 2001

Výřez z velké klece - objektu s názvem Nebzpečná pasáž, 1997

Sedm v posteli, 2001

Oblouk hysterie, 1993

Linie Zdeňka Sýkory v nejlepší společnosti.

Naproti Liniím velká deska od Gerharda Richtera.

Zpět