Václav Stratil, bez názvu, koláž, tužka, tuš na plátně,
36 x 30cm, 1981-82
Menu jaroslavkrbusek@gmail.com


Václav Stratil a Jana Kasalová

Václav Stratil se narodil 7.10.1950 v Olomouci. Tam také v letech 1970 až 1975 studoval na Filosofické fakultě University Palackého katedru výtvarné výchovy. Od roku 1998 vedl ateliér kresby na Fakultě výtvarných umění v Brně. V počátcích jeho tvorby vznikalo množství pláten s figurální a portrétní tématikou. Velkou část z těchto existenciálních obrazů později autor rozřezal, rozstříhal a v lepším případě rozdal. Na začátku osmdesátých let se Václav Stratil obrátil ke kresbě. Až několikametrové, skoro černé kresebné práce, vyšrafované nekonečným množstvím čar, tvořily jakýsi prvek čtvercové dlažby nebo struktury parket, geometrických obrazců a podobně. Později začal Václav Stratil do šrafur vkládat barvu a slova jako NUDA, BRATŘE, VERTIKÁLNÍ NOSTALGIE, TICHO, STIGMA ... Někdy se objevovaly i části lidského těla, také tělo a tvář Krista, později portréty jiných konkrétních osob nebo zvířat. Druhou nejvýznamnější částí Stratilovy tvorby, je konceptuální práce s fotografií a performance. Velmi často pracoval se svým vlastním tělem. Nejrazantnější fotoperformance  vznikaly na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Jednomu z výjimečných cyklů velkých fotografií dal autor název Řeholní pacient. I přesto, že je na této sérii patrný vliv Josepha Beyuse, jde o jeden z nejrazantnějších výkonů českého umění devadesátých let. Stratil rád překračuje hranice jednotlivých disciplín bez jakékoli zátěže minulostí. Jeho dynamická, významem i tvarem různorodá tvorba přinese ještě mnohá překvapení.

Václav Stratil, měl první samostatnou výstavu v roce 1975, v tehdy velmi důležité Galerii Pod podloubím v Olomouci. K nejvýznamnějším prezentacím patřila například  v roce 1985 – výstava kreseb, v Ústavu makromolekulární chemie v Praze; 1986 – Kresby v Ústředním kulturním domě železničářů, Praha; 1988 – Šimotová a Stratil, kresby a instalace v prostorách kláštera v Hostinném; 1989 – Beyus v Olomouci v Galerii Opatov; 1989 – Adriena Šimotová a Václav Stratil – Dialog v Galeri moderního umění Hradec Králové; 1991 – Řeholní pacient v Galerii Václava Špály, Praha; 1992 – Nuda v Galerii Béhemót, Praha;  1994 – Zatoulaný pes v Galeri Rudolfinum, Praha; 1996 – Stratil - Ztratil v Galerii Ruce, Praha; 1997 – The Gramercy International Contemporary Art Fair, New York; 1997 – 4 + 1, s Ľubou Kmeťovou v Gandy Gallery, Praha; 1999 – Česká krajina  v Galerii Rudolfinum, Praha; 1999 – Hervé Loevenbruk présente Václav Stratil, 34bis rue Molitor, Paříž; 2000 – Kresby 1955 – 2000 v Muzeu umění Olomouc; 2002 - Václav Stratil, Centre National de la Photographie, Paříž a mnoha dalších českých a evropských galeriích.

Zpět