Informace Menu jaroslavkrbusek@gmail.com

Pohled do instalace v Galerii Pro arte. Foto: Tomáš Princ

Se jménem Jana Kasalová je často spojován pojem mapa a její varianty. Její tvorba je naštěstí složitější a mnohavrstevnější. To potvrzuje její současná pražská výstava v Galerii PRO ARTE. Mapa je v jejím chápání jakýmsi ukotvením času, záznamem času nula v okamžiku vzniku mapy. S tím souvisí i plátna Jany Kasalové zachycující město jen ve strohých názvech ulic. Ve struktuře jakoby rozsypaných pojmenování ulic na barevné ploše plátna je v takto pojaté mapě města zastaven čas. Jen v názvech, umístění a směru ulic je zaznamenán vznik města i jeho minulý vývoj. Vizuálně velmi atraktivní struktura vystavených obrazů, vychází s jednoduché oproštěnosti od všech ostatních, v tomto případě podružných, atributů nebo symbolů rozmělňujících pohled na historii města. Jsme opět u bodu nula. Stejně tak jako v případě videa s názvem Vltava, kdy voda je počátkem všeho. Budeme-li chtít otevřeně vnímat i něco velmi neobvyklého a nového, tak úplně stejně můžeme číst pravděpodobný vrchol výstavy Jany Kasalové. Těmi jsou bezesporu čtyři velké kresby provedené mateřským mlékem smíchané s fosforem na černé ploše kartonu. Tedy opět záznam výchozího bodu života, definovaný takto extrémně radikálním gestem. V malé, ale mnohovrstevné expozici se často na kresbách i obrazech objevují otisky ženských rukou. Tento prastarý podpis důvěrně známe z Altamiry a mnoha jiných pravěkých vizuálních projevů prvních obyvatel světa. Jana Kasalová takto formuluje svoji sounáležitost k lidskému bytí a kulturní paměti místa, kde se po mnohých cestách světem ukotvila. Jana Kasalová v malé, ale velmi soustředěné expozici potvrdila svoje výjimečné postavení v české vizuální kultuře.
 

Foto: Tomáš Princ

 

Jana Kasalová se narodila 19.5.1974 v Turnově. V letech 1988 až 1992 studovala Střední umělecko-průmyslovou školu textilní v Brně. Od roku 1992 pokračovala ve studiích v ateliéru malby na Fakultě výtvarných umění v Brně u profesora Jiřího Načeradského. V roce 1997 odjela na University of Southampton, Winchester School of Art do Velké Británie (prof. Vanessa Jackson) a následující rok do Španělska, kde dokončila svoji diplomovou práci. Po dokončení studií u profesora Načeradského v roce 1999 odjela na studijní stáž do New Yorku. V roce 2000 získala státní španělské stipendium a stipendium Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a začala postgraduální studium výtvarných umění na Universidad Castilla-La Mancha v Cuence a Universidad Complutense v Madridu. V letech 2003 až 2004 žila a tvořila v Londýně a Paříži.
Od roku 2005 pracuje ve svém karlínském ateliéru v Praze. Samostatně vystavovala, kromě České republiky, ve Španělsku, Polsku, Rakousku, Itálii a Velké Británii. Je zastoupena v mnoha veřejných i soukromých sbírkách v Evropě a v USA, především však ve Španělsku a Itálii.
 

Zpět