Věra Janoušková, Polepené nožky, kombinovaná technika, výška 67 cm, 1971
Menu jaroslavkrbusek@gmail.com
 

Věra Janoušková se narodila 25. 6. 1922 v Úbislavicích u Nové Paky. V letech 1941 až 1942 studovala hořickou sochařsko-kamenickou školu a v letech 1942 až 1948 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze u profesorů Karla Dvořáka a Josefa Wagnera. Sochařka, kreslířka a grafička Věra Janoušková je spoluzakladatelkou skupiny UB 12 a obnovené Umělecké besedy. Od roku 1963 používala při tvorbě osobitých soch, smaltovaný plechový odpad spojovaný sádrou, osinkocementem, později svařovaný plamenem nebo elektrickým obloukem. Takto na začátku šedesátých let začaly vznikat jedinečné figurální kompozice, objektové asambláže, kombinující nalezený železný a plechový odpad povýšený neobyčejnou fantazií Věry Janouškové na mimořádné položky českého umění. U svařovaných totemů, stél, figur, hlav a někdy i abstraktních objektů ze smaltovaných plechových předmětů běžně používaných v domácnostech, docílila Věra Janoušková intenzivního a velkoryse stylizovaného výrazu. I přesto, že se dynamické objemy soch někdy blížily k abstrakci, neopustily vizualitu a charakter reálných proporcí konkrétních témat. Někdy až komplikovaně stylizované figury v sobě nesou znaky pop-artu, grotesky, a později i existenciality. Velmi podobný přístup autorka zvolila při tvorbě kreseb a především dokreslovaných koláží. Skvělé práce na papíře velmi často předcházely vzniku soch. Dílo Věry Janouškové stojí v sousedství významu tvorby Adrieny Šimotové a bezpochyby je to jedno z nejdůležitějších jmen sochařství i obecně vizuální kultury v českých zemích. Samozřejmě spolu s Adrienou Šimotovou, Bělou Kolářovou, Evou Kmentovou, sestrami Válovými, ale i s Daisy Mrázkovou.  

 
 

Zpět