Vladislav Mirvald, Ohře u Obory 39,5 x 50 cm, 1959
Informace Menu jaroslavkrbusek@gmail.com


Vladislav Mirvald s Jiřím Fialou

Vladislav Mirvald se narodil 3. 7. 1921 v Záluží u Mostu a zemřel v roce 2003. V letech 1941 až 1945 studoval na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství v Praze u profesorů Boudy, Lidického a Salcmana obor výtvarná výchova, deskriptivní geometrie a modelování. Později studoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1954 až 1981 učil na lounském gymnáziu a Pedagogickém institutu v Ústí nad Labem. Malíř, kreslíř a experimentátor, který byl v šedesátých letech zakládajícím členem skupiny Křižovatka, se také zúčastnil v roce 1964 její tehdy velmi důležité první výstavy v Galerii Václava Špály. V roce 1968 se také podílel na programovém vystoupení tehdejší elity českého výtvarného umění, výstavě Nová citlivost, která poznamenala další vývoj, po dvou letech násilně přerušený normalizační totalitou. Nezaměnitelný Vladislav Mirvald je jednou z klíčových osobností českého konstruktivního umění, osobitým malířem, vynálezcem nových výtvarných postupů a velmi důležitým jménem stále více ceněné generace 60. let.


zadní strana kresby
Zpět