JIří Kolář, bez názvu, 25 x 33 cm, vepředu JK 93 ,1993
Informace Menu jaroslavkrbusek@gmail.com

Jiří Kolář se narodil 24. 9. 1914 v Protivíně. Zemřel v Praze 12. 8. 2002. Byl spisovatelem, básníkem, překladatelem, výtvarným umělcem, autorem koláží a asambláží, členem Skupiny 42, Umělecké Besedy a skupiny Křižovatka, koeditorem edice Petlice a signatářem Charty 77. Vytvořil celou řadu specifických, nových metod koláží vycházejících z dadaistických a letristických principů. Vždy se ale považoval za básníka a svoje plošné i prostorové objekty představoval jako vizuální básně. Vystavoval po celém světě, ale jeho zásadním vystoupením byly samostatné výstavy v letech roce 1975, 1979 a 1985 v Solomon R. Guggenheim Museum New York a v roce 1982 v Centre George Pompidou Paříž. V roce 1980 mu nebyl komunistickým režimem prodloužen pobyt ve Francii a v roce 1984 získal francouzské občanství. V roce 1981 inspirován časopisem Černé na bílém, vydávaném v Německu Františkem Kynclem, začal vydávat vlastní časopis pro československou exilovou a domácí kulturu s názvem Revue K. Časopis se stal velmi důležitým informačním zdrojem a tribunou nezávislé československé vizuální kultury. V roce 1991 president republiky Václav Havel udělil Jiřímu Koláři řád T. G. Masaryka. Je nositelem mnoha dalších vyznamenání a cen, a je zastoupen v celé řadě světových veřejných a soukromých sbírkách.

Zpět