Vladislav Mirvald, Struktura z hranolů, olej na kartonu, 33 x 45cm, 20.VI. 2001
Prodej Menu krbusek@chello.cz

Vladislav Mirvald se narodil 3.7. 1921 v Záluží u Mostu a zemřel v roce 2003. V letech 1941 až 1945 studoval na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství v Praze u profesorů Boudy, Lidického a Salcmana obor výtvarná výchova, deskriptivní geometrie a modelování. Později studoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1954 až 1981 učil na lounském gymnáziu a Pedagogickém institutu v Ústí nad Labem. Malíř, kreslíř a experimentátor, který byl v šedesátých letech zakládajícím členem skupiny Křižovatka, se také zúčastnil v roce 1964 její tehdy velmi důležité první výstavy v Galerii Václava Špály. V roce 1968 se také podílel na programovém vystoupení tehdejší elity českého výtvarného umění, výstavě Nová citlivost, která poznamenala další vývoj, po dvou letech násilně přerušený totalitou. Nezaměnitelný Vladislav Mirvald je jednou z klíčových osobností českého konstruktivního umění, osobitým malířem a vynálezcem nových výtvarných postupů a důležitým jménem stále více ceněné generace 60. let.

Výběr přibližně dvou seti geometrických zátiší Vladislava Mirvalda lze vidět v Galerii Benedikta Rejta v Lounech do 28. srpna 2011. Obsáhlý soubor olejů na kartonu poprvé představuje, v takto jednotném formátu i úzce vymezeném tématu, mimořádný přínos Vladislava Mirvalda ke geometrickým a konstruktivistickým tendencím v českém umění dvacátého století. Na výstavě sestavené ze zátiší z majetku lounské galerie a soukromých sbírek významně spolupracovala  i Galerie Jaroslav Krbůšek.

Zpět