Ladislav Novák, Les adversaires?, froasáž šedá, 29,5 x 41,4cm, 1984
Prodej Menu krbusek@chello.cz

Ladislav Novák se narodil se 4.8. 1925 v Turnově. Vystudoval Filosofickou fakultu v Praze a od roku 1964 až do své smrti v roce 1999 žil a pracoval v Třebíči. Všestranný umělec byl básník, překladatel, konceptualista, malíř, objevitel řady netradičních výtvarných technik a tvůrce experimentálních, vizuálních, optických a zvukových básní. Vystavoval od roku 1965. U příležitosti posmrtné retrospektivy, pořádané v roce 2002 v pražském Paláci Kinských Národní galerie, byla vydána výpravná kniha, kde se její autor a znalec Novákova díla, jeho přítel a vykladač Jiří Valoch, snaží sumarizovat jeho dílo. Kromě katalogů ke svým výstavám, vydal Ladislav Novák velkou řadu knih vlastní poezie, experimentálních textů a překladů poezie jiných autorů. Ve Švédsku, Německu a Itálii mu byly vydány na
gramofonových deskách nahrávky fónické poezie. Poměrně často vystavoval, kromě tehdejšího Československa, také v Rakousku, ale největší zájem a zázemí našel v Itálii, kde také byl na studijních pobytech. Je zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách a muzeích v ČR, USA, Nizozemí, Francii, Itálii, Rakousku, Německu, Slovensku i jinde.

Zpět